Δημοσιεύσεις Ισολογισμών
pdf
Στοιχεία εταιρείας

IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

δείτε τον
Ισολογισμό

Επωνυμία εταιρίας:
SLALOM
ΡΕΚΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Διεύθυνση:
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 14 ΓΛΥΦΑΔΑ, ΑΤΤΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ Τ.Κ 16561

ΑΦΜ: 998733867
ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Email:
info@slalom.gr

Τηλέφωνο:
+30.2109649125

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:
7402701000

 
 

IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

δείτε τον
Ισολογισμό

 
 

IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

δείτε τον Ισολογισμό

 
 

IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

δείτε τον Ισολογισμό

 
 

IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

δείτε τον Ισολογισμό

 
 

IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

δείτε τον Ισολογισμό