ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

XΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Δημοσιεύσεις Ισολογισμών
pdf
Στοιχεία εταιρείας

IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018

δείτε τον Ισολογισμό

Επωνυμία εταιρίας:
ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

Διεύθυνση:
ΜΑΖΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΑΦΜ: 800947562
ΔΟΥ: Kύμης

Email:
trkosm@otenet.gr

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ:
145531822000